Direktlänk till inlägg 14 januari 2013

generation 14a

Av Birgitta Hellström - 14 januari 2013 17:52

 fm fm ff ff ff ff ff  Jöns Hermansson född i Stockholm  Äger Skråmträsk 3 1539-60. 1543 hade gården 5 spannland åker och 5 lass äng. Han är sannolikt bror till Sven och Nils på 5 resp. 7. Han har en tredje bror som begår ett dråp i Stockholm. Denne tjänade dräng hos Melchor Jönsson Proviantmästare. Brödernas mor levde då och bodde "vthi frw Brithes På Penningeby hus"

      far: fm fm ff ff ff ff ff f  Herman Jonsson (1480 - 1550)

fm fm ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm ff ff ff ff f  Erik Jönsson skråmträsk 5.


fm fm ff ff fm ff ff Sven Hermansson (ca.1515 - efter 1564) Skråmträsk 6, Han är sannolikt bror till Jöns och Nils på 3 resp. 7 Han har en tredje bror som begår ett dråp i Stockholm. Denne tjänade dräng hos Melchor Jönsson Proviant mästare. Brödernas mor levde då och bodde "vthi frw Brithes På Penningeby hus"bonde på gården Skråmträsk nr 5 åren 1543-1564. År 1543 hade han tillsammans med brodern Nils 19 spannland åker (3 hektar) samt 20 lass äng. En annan bror var Jöns Ersson på Skråmträsk nr 3. År 1553 fanns det 8 kor på gården. Sven Hermansson fiskar 1553 i Mensträsket och i Grundträsket tillsammans med bröderna Jöns och Nils samt Jon Persson i Långträsk. År 1556 var inte Jöns Hermansson med och 1557 deltog även Olof Olsson i Ljuvattnet. Mensträsket ligger i västra delen av Norsjö kommun och Grundträsket ligger i östra delen av Malå kommun. Gården var 1559 på 6 markland och 6,5 öresland. År 1565 tar sonen Erik över gården.Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.

           far: fm fm ff ff fm ff ff f  Herman Jonsson (1480 - 1550)

fm fm ff ff fm ff fm   xx

deras barn:

fm fm ff ff fm ff f  Nils Svensson (1540-)

                             Anna Svensdotter (1540-) gm Erik Jönsson Bosatt i Skråmträsk 5


fm fm ff ff fm ff mf  Hans Andersson Köpman i Bureå, Nämndeman. ägde Bureå 1539 samt 1551-1582.. På vinter tinget 1543 fick Hans i Bureå böta 3½ mark för att han gav Gunnar i Hästhagen ett slag på kyrkovallen. År 1547 fick Hans Anderssons dräng Per Hindersson böta 2 mark för lönskaläge. Hans Andersson är köpman 1547-1549 samt nämndeman 1547 och 1557-1573. År 1554 lade Hans Anderson tull för skinnvaror. Han hade 1 timmer harskinn. Hans Andersson jagade säl 1557 tillsammans med Olof Jonsson på Bureå nr 2. Året därpå jagade Hans Andersson med Jon Olsson på Bureå nr2 och de hade en båt och fyra nät. Fångsten uppgick till en säl. Sedan hade Hans Anderson gjort färder med skredstång på isen. Här uppgick fångsten till 2 sälar. På vintertinget 1565 fick Hans Andersson böta 3 mark för helgdagsbrott. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Hans Andersson 10 mark i pengar, ½ skålpund tenn, ½ skålpund koppar, 12 kor, 2 stutar om 2 år, 3 stutar om 1 år, 10 får,15 getter, 2 svin samt 2 hästar för 17 mark. Egendomen värderas till 205 mark och 6 öre. Källa: Bönder och gårdar i Ske-å socken (Ulf Lundström)

          far: fm fm ff ff fm ff mf f  Anders (1480-)

 fm fm ff ff fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )född på Bureå 2/6

          far: fm fm ff ff fm ff mm f  Herse Andersson Bure (1452 - )Bonde i Bure 6.

        mor: fm fm ff ff fm ff mm m Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - )

deras barn:

fm fm ff ff fm ff m Anna Hansdotter Burea (1540-)

                           Nils Hansson (1540-1606)gm Kälug Larsdotter Bonde i Bure 6.

                           Marjetta Hansdotter Bure gm Mats Öndesson i Bygdeå socken

                           Malin Hansdotter Bure gm Nils Eriksson Ägare från 1597 till 1604 i Lund 2, Skellefteå

                           Brita Hansdotter Bure gm Lars Nilsson Bonde i Falmark.

                           Anders Hansdotter Bure (-1601)


 fm fm ff ff mf mm ff Anders Jonsson Tjärn 4. Äger Tjärn 4, 1539-71. 1543 hade han 8 spannland åker (1,3 hektar) samt 22 lass äng. På gården fanns 1553 7 kor. 1556 jagade han säl med Per Jonsson, Tjärn 1 och Olof Persson, Tjärn 2. Han jagade med Per Jonsson 1557-58 och sistnämnda
året hade de 1 båt och 2 nät. Fångsten bestod av 2 djur. Hemmanet var 1559 på 5
markland och 6 öresland. (ca 2,8 hektar)

      far: fm fm ff ff mf mm ff f Jon

fm fm ff ff mf mm fm   xx

deras barn:

                              Stora Jon Andersson  ägde gården Tjärn 4. 1566-1604. Gift med Ingeborg.
fm fm ff ff mf mm f  Per  Andersson äger gården Tjärn 4.1604-20


                             xx  Andrsdotter gift med Jakob Larsson d.1652 som äger gården 1607?-41


fm fm ff ff mm ff ff Per Olofsson.Död i Degerbyn 6,Död i Degerbyn 6, Degerbyn, Skellefteå landsförs (AC). Bonde 1539-1575 i Degerbyn 6, Degerbyn, Skellefteå landsförs (AC).

     far: fm fm ff ff mm ff ff f Olof

fm fm ff ff mm ff fm  xx

deras barn:

fm fm ff ff mm ff f Olof Persson Född på Degerbyn 6,


 fm fm ff fm ff ff ff  Lars Persson (ca 1520-) Drängsmark 9 

           far: fm fm ff fm ff ff ff f  Per

fm fm ff fm ff ff fm    xx

deras barn:

fm fm ff fm ff ff f  Per Larsson (ca1540 - ) Drängsmark 9


fm fm ff mf ff ff ff  Jöns Hermansson Skråmträsk 3 Skellefteå

      far: fm fm ff mf ff ff ff f  Herman Jonsson (1480 - 1550) Skråmträsk

fm fm ff mf ff ff fm    xx

deras barn:

fm fm ff mf ff ff f   Erik Jönsson Skråmträsk 5 Skellefteå


 fm fm ff mf fm ff ff  Sven Hermansson (ca.1515 - före 1564) Skråmträsk 6,

           far: fm fm ff mf fm ff ff f Herman Jonsson (1480-1550) Skråmträsk

fm fm ff mf fm ff fm    xx

deras barn:

fm fm ff mf fm ff f   Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6,


fm fm ff mf fm ff mf  Hans Andersson född i Burträsk sn

     far: fm fm ff mf fm ff mf f  Anders

 fm fm ff mf fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs,

     far: fm fm ff mf fm ff mm f  Herse Andersson

    mor:fm fm ff mf fm ff mm m Margareta Jönsdotter (1460 - )

deras barn:

 fm fm ff mf fm ff m  Anna Hansdotter (ca 1540-)

                               Brita Hansdotter

                               Nils Hansson

                               Olof Hansson

                               Kersti Hansdotter

                               Hans Hansson

                               Mariet Hansdotter

                               Malin Hansdotter fm fm fm fm mf ff ff  Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6. Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman, Köpman.

         far: fm fm fm fm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca 1515 - före 1564)

fm fm fm fm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca1540 - ) född på Bureå 6,

           far: fm fm fm fm mf ff fm f  Hans Andersson

          mor: fm fm fm fm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )

deras barn:

fm fm fm fm mf ff f   Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk. 6

                                   Sven Nilsson

                                    Malin Nilsdotter

fm fm fm fm mf mf ff  Olof Jonsson Finnfors 1. Nämndeman 1570-80, Bonde på Finnfors 1, Skellefteå sn 1543-1582.Olof Jonsson äger Finnfors 1 1543-1582. Han redovisas de flesta åren under Klutmark. Eventuellt kan även Nils Larsson i Klutmark ha bott i Finnfors. Han kan vara företrädare till Olof Jonsson på gården. Han ägde ett hemman i Klutmark 1539 samt i jordeböckerna för 1543 och 1546. Han hade 1543 7 spannland åker (1,1 hektar) samt 6 lass äng. År 1553 hade Olof Jonsson 5 kor. Nils Larsson fiskar 1553 i Karskträsket tillsammans med Per och Svensson i Gummark. År 1554 då Olof Svensson inte var med fick de 82 kg gädda.  Nils Larsson fiskar ensam 1556. Gården är 1559 på 4 markland och 6 öresland - det motsvarar det Nils Larssons ägor 1543.Olof Jonsson var nämndeman 1570-1580. Vid Älvsborgs lösen 1571 äger han 3 lod silver, 1 kålpund koppar, 6 kor, 1 stut om två år, 11 får samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 100 mark och 6 öre. Hemmanet och byn kallas för Finnfors men gården ligger  vid Finnforsträsk. Möjligen har bosättningen tidigare legat nere vid Finnforsen. Åt 1581 hade Olof Jonsson en tina vid Finnfors som han fångade lax med. Den låg ovanför kronofisket. Han skulle ge hälften i skatt till kronan. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.388-390

         far: fm fm fm fm mf mf ff f  Jon

fm fm fm fm mf mf fm    xx

deras barn:

 fm fm fm fm mf mf f Anders Olofsson/Olsson . bonde på fädernegården Finnfors 1


fm fm fm mm ff ff ff  Nils Jonsson Frostkåge 11 Skellefteå.Nils Jonsson är ägare till Frostkåge 11 skellefteå åren 1585 - 1727. Han är sannolikt en son Yoll Jöns Larsson.I hjälpskattelängden från 1599 har Nils Jonsson  3 tunnors utsäde, 1 sto och 5 kor.År 1609 är åkerarealen på 6 1/2 spannland ( 1 herktar ) .Nils Jonsson har betalat Älvsborgs Lösen åren 1613 - 1618. Han är änkling under denna periodKälla: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 -  1650  skriven av Ulf Lundström sidan 66 Frostkåge 11 Skellefteå

      far: fm fm fm mm ff ff ff f  Jöns Nilsson Frostkåge Skellefteå

fm fm fm mm ff ff fm  xx

deras barn:

fm fm fm mm ff ff f  Jöns Nilsson  äger Hemmanet Frostkåge 11


fm fm fm mm fm ff ff  Jon Persson Frostkåge 12 Skellefteå. Jon Persson äger gården Frostkåge 12 Skellefteå åren 1539 - 1548. År 1543 hade gården 6 spannland åker  ( 1 hektar ) samt 8 lass ängKälla; Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 66 Frostkåge 12 Skellefteå

        far: fm fm fm mm fm ff ff f Per

fm fm fm mm fm ff fm   xx

deras barn:

fm fm fm mm fm ff f  Christer Jonsson Frostkåge 12 Skellefteå.


fm fm fm mm fm fm mf Hans Andersson. Bonde i Bure. Äger (1551-1582) Bure 6, Skellefteå lfs

     far: fm fm fm mm fm fm mf f   Anders
fm fm fm mm fm fm mm Cecilia Hersesdotter. Född i Bure 6, Skellefteå lfs.

     far: fm fm fm mm fm fm mm f  Herse Andersson

    mor: fm fm fm mm fm fm mm m Margeta Jönsdotter

deras barn:

fm fm fm mm fm fm m Malin Hansdotter.


fm fm fm mf ff ff ff ff  Önde Andersson Lund 6

          far: fm fm fm mf ff ff ff ff f  Anders

fm fm fm mf ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm fm mf ff ff ff f Anders Öndesson Lund 6


fm fm mf ff mf mm ff Lars Hermansson Hedensbyn 6 Skellefteå

     far: fm fm mf ff mf mm ff f Herman

fm fm mf ff mf mm fm   xx

deras barn:

fm fm mf ff mf mm f Herman Larsson Hedensbyn 6 Skellefteå


fm fm mf fm ff ff ff Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603) Skråmträsk 6,

         far: fm fm mf fm ff ff ff f  Sven Hermansson (ca1515 - efter 1564) Skråmträsk 6, Skellefteå

fm fm mf fm ff ff fm   Anna Hansdotter (ca 1540 - )

        far: fm fm mf fm ff ff fm f Hans Andersson

       mor: fm fm mf fm ff ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )

deras barn:

fm fm mf fm ff ff f Jon Nilsson (1570 - ca.1625)Skråmträsk 6

                             sven Nilsson

                             Malin Nilsdotterfm fm mf fm ff mf ff Olof Jonsson (ca1520-ca1584) nämndeman dog på Finnfors

       far: fm fm mf fm ff mf ff f  Jon

fm fm mf fm ff mf fm   xx

deras barn:

fm fm mf fm ff mf f  Anders Olofsson Ägde Finnfors 1 åren 1588-1627.


fm fm mf fm mf ff ff   Olof Olofsson Ragvaldsträsk 6, Skellefteå. äger gården 1599-1605. År 1599 hade han 3,5 tunnas utsäde, 6 kor, 4 får, 3 unga får, 5 getter, 2 gamla svin, 1 häst och 1 sto. Olof Olsson har 1601 2 tunnors utsäde, 1 sto och 3 kor. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428

       far: fm fm mf fm mf ff ff f Olof Andersson (- 1594) Ragvaldsträsk 6, Skellefteå

fm fm mf fm mf ff fm   xx

deras barn:

 fm fm mf fm mf ff f  Jon Olofsson Bonde på Ragvaldsträsk 6


fm fm mf fm mm ff f  Erik Olofsson (- före 1601)

    far: fm fm mf fm mm ff ff  Olof

fm fm mf fm mm ff m  xx

deras barn:

fm fm mf fm mm ff Karl Ersson (- 1632) född på Sunnanå 5 Grubban.


fm fm mf mf ff mf ff Erik Olofsson (1545 - )död på Ragvaldsträsk 7, Skellefteå,

       far: fm fm mf mf ff mf ff f  Olof

fm fm mf mf ff mf fm  xx

deras barn:

fm fm mf mf ff mf f  Olof Eriksson (ca.1570 - )Ragvaldsträsk 7


fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (ca. 1520-) Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark, Skellefteå sn 1539-1584

      far: fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olofsson Skellefteå, Falmark 9

fm fm mf mf mf ff m    xx

deras barn:

fm fm mf mf mf ff Jon Olsson Falmark 12


fm fm mf mf mm ff f  Olof Jonsson född på Myckle 1,  ägde Innervik 12, Skellefteå sn 1599, 1601-1627. Bonde, Köpman, Birkarl.   far: fm fm mf mf mm ff ff  JON Persson (före 1565 - )Myckle 1, Skellefteå

 fm fm mf mf mm ff m  xx Andersdotter född på Innervik 12 (dotter till Anders Pehrsson Innervik 12)

             far: fm fm mf mf mm ff mf  ANDERS Persson (1565 - 1601)Innervik 8, Skellefteå

deras barn:

                                 Jöns Olsson

                                  Erik Olsson

 fm fm mf mf mm ff Anders Olofsson (- 1664)  Ägde Innervik 12,


fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark 1585-1620.År 1599 hade Jon Olsson 6 tunnors utsäde, 11 kor, 4 kvigor, 14 får, 10 unga får, 4 risbitar, 8 getter, 2 gamla svin, 1 ungt svin, 1 häst, 1 sto samt 20 lod silver. Jon Olsson hade 1601 4 tunnors utsäde, 1 häst samt 7 kor. Gården hade 1609 12 spannland och 1 skälsland åker (1,9 hektar). Samma år har även sonen Olof Jonsson ett hushåll på gården. När en svensk armé reste genom socknen 1611 på väg till Piteå tog de Jon Olssons häst som var i skjutsfärd. Han krävde nu att få igen värdet som var 12 daler. År 1620 hade Jon Olsson och Philipus i Hedensbyn gett varandra ett slag i hastigt mod, så att blodvite uppstod. De fick vardera böta 3 mark. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.459     far: fm fm mf mf mf ff ff f Olof Jonsson  Falmark 12, Gamla Falmark

fm fm mf mf mf ff fm  xx

deras barn:

fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12,


fm fm mf mm mf ff ff  Erik Olofsson (- efter 1601) Sunnanå 5, Grubban,År 1543 var Sunnanå 5, Grubban, Skellefteå sn på 4,5 spannland åker (0,7 hektar) samt 12 lass äng. Det fanns 5 kor på på gården 1553. Möjligen är Måns Ersson på Sunnanå 1 en son till Erik Olsson för bägge står på samma rad i bågaskattelängden från 1539. Erik Olsson äger hemmanet så länge att man misstänker att det rör sig om 2 olika personer. Kanske en farfar och en sonson. På vintertinget 1549 fick Erik Olsson böta 1 mark för "svarlösan". På sommartinget 1554 fick Erik Olsson och Erik Jönsson i Tuvan böta 15 mark för att de hade slagits på kyrkovallen på påskdagen. På sommartinget 1558 fick Erik Olsson böta 3 mark för olydnad. På vintertinget 1562 framkom att Erik Olsson hade försummat brounderhåll. Han fick böta 1 mark. Erik Olsson hade sannolikt sonen Nils Ersson som hade ett hemman 1539-1552. År 1543 var åkerarealen 5,5 spannland (0,9 hektar) samt 12 lass äng. Hemmanet återgick sedan till Erik Olssons hemman som 1559 var på 6 markland och 4,5 öresland. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Erik Olsson 1 skålpund kopar, 4 kor, 8 får samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 62,5 mark. Källa: se Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.402

                  far: fm fm mf mm mf ff ff f  Olof

fm fm mf mm mf ff fm   xx

deras barn:

fm fm mf mm mf ff f Karl Ersson (- 1632

                                   Måns (Mågs) Ersson


fm fm mf mm mm ff ff Jon Andersson född på Åbyn, Burträsk sn bonde på Böle 5, Norrböle,Ägare från 1556 till 1606 i Norrböle 5, Skellefteå lfs   far: fm fm mf mm mm ff ff f  Anders Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk

                                          mor: fm fm mf mm mm ff ff m   xx

fm fm mf mm mm ff fm  Segrid Andersdotter född i Torneå sn/Född i Tåme skellefteå

         far: fm fm mf mm mm ff fm f  Anders

deras barn:

                                 Christoffer Jonsson.

fm fm mf mm mm ff f Anders Jonsson

                                  Margareta Jonsdotter.gm Olof Andersson. gm Erik Jönsson. Bonde i Yttervik 2.

                            Anna Jonsdotter. gm Christier Jonsson nämnd 1555-1585 i Önnesmark, Lövånger.

                            Kerstin Jonsdotter.gm Per Persson. Bonde i Böle.

                                        Olaus Jonae.Död i pesten


fm fm mf mm mm mf ff Jöns Olsson Drängsmark 6, Skellefteå    far: fm fm mf mm mm mf ff f  Olof Jonsson Drängsmark 6,

fm fm mf mm mm mf fm    xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mf f Erik Jönsson Drängsmark 6


fm fm mf mm mm mm ff b) Jakob Nilsson Bonde på Lund 1,Jacob Nilsson nämns i 1605 års tioende längd. Han var sannolikt bror till Per NilssonÅr 1606 kallas han Jacob Larsson och är knekt. Sonen Lars Jacobsson äger ett  hemman 1606-1612 som har samma areal som hemmanet 1. Sannolikt år det en en del av Lund 1 Skellefteå.På somartinget 1612 fick   Jacob och Olof Nilsson i Furunäs böta 12 mark för att de tagit några kannor öl som de tappat ur Erik Nilssons källare utan hans vetskap.
Källa: Bönder och gårdar i Skellefteå Socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg Sidan 230 Lund 1 Skellefteå

          far: fm fm mf mm mm mm ff f b) Nils Östensson Lund 1 Skellefteå

fm fm mf mm mm mm fm   xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mm f b) Lars Jacobsson-Klockare (ca.1580 - ca.1641)Hjoggböle 4,


fm fm mf mm mm mm mf  Erik Eriksson Bonde på Hjoggböle 7, Sjön  1594-1619. Brodern Jon Ersson delade hemmanet 1597 och hemmanet Hjoggböle 9, Forsen kom till. År 1599 hade Erik Ersson 5 tunnors utsäde, 13 kor, 3 kvigor, 1 tjur, 12 får, 3 unga får, 3 risbitar, 11 getter, 2 gamla svin, 3 unga svin, 1 häst samt 30 lod silver. Han hade 1601 2,5 tunnas utsäde, 1 sto och 7 kor. Gården hade 1609 9,5 spannland åker (1,5 hektar).  Dottern Karin gifter sig med Lars Jakobsson och de bryter ut en del ur hemmanet som blir Hjoggböle 4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.444

         far: fm fm mf mm mm mm mf f  Erik Jonsson Hjoggböle 7, Sjön,

fm fm mf mm mm mm mm   xx

deras barn:

                                                Nils Eriksson g 3 ggr Nilsdotter, Jakobsdotter, Cecilia Olofsdotter Hjoggböle 7, Sjön

fm fm mf mm mm mm m  b)  Karin Eriksdotter (- 1688)

                                                Margareta Eriksdotter g ca1632 m Håkan Andersson (- ca 1672) Renbergsvattnet 1, Burträsk


fm fm mf mm ff fm f  Peder Andersson Herr Peder  Präst i Vada, norr om Vallentuna i Uppland.Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 -16.35:I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande:6. PETRUS. 1593.
Protoc. s.år:"Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sittarf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver,vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från
sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550. )

        far: fm fm mf mm ff fm ff  Anders

fm fm mf mm ff fm m Mariet (Marit) Andersdotter född på Yttervik 7, Båtvik, Skellefteå

          far: fm fm mf mm ff fm mf   Anders Jonsson Bonde i Yttervik 7.

         mor: fm fm mf mm ff fm mm  Ragnhild Olofsdotter född på Bäck, Skellefteå lfs levde på  Yttervik 7,

deras barn:

fm fm mf mm ff fm   Ursilia Pedersdotter född i Vada, Vallentuna gm Lars Persson Bod Hjoggböle 3

                               Lars Pedersson (död ung)

                               Nikolai Petri Stockholm. Ej nämnd av Johan Bureus.

                               Mariet Pedersdotter (död ung)

                               Kälug Persdotter

                               Karin Persdotter (död ung)

                               Kerstin Persdotter

                               Lars Persson

                               Margareta Persdotter "Kallas Nyckelpigan i Skellefteå."Ej nämnd av Johan Bureus.


fm fm mm ff fm ff ff  Herman Jakobsson Kågeträsk 3 Skellefteå. gift 2ggr första hustrun okänd omg m Cecilia Larsdotter från Bygdeträsk Burträsk (hennes tredje gifte)

       far: fm fm mm ff fm ff ff f Jakob ( Jåper ) Hermansson  Kågeträsk 3 Skellefteå

fm fm mm ff fm ff fm   xx

deras barn:

fm fm mm ff fm ff f Erik Hermansson innehade Kågeträsk 3

barn till Herman Jakobsson och Cecilia Larsdotter

Jacob Hermansson


fm fm mm mf mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1540 - )Kusmark 8, Skellefteå,

              far: fm fm mm mf mf mf ff f  Jon

:fm fm mm mf mf mf fm  Sara Tomasdotter (Bure) (ca.1540 - )Storkåge 4,  (Granden), Skellefteå lfs,

            far: fm fm mm mf mf mf fm f  Tomas Kettilsson (1512 - 1595) född på Degerbyn 3, Skellefteå,storkåge 4

         mor: fm fm mm mf mf mf fm m Kålug Andersdotter Bure (ca 1510- )Storkåge 4, Skellefteå

deras barn:

fm fm mm mf mf mf f Anders Olsson (ca. 1570 - 1653) Kusmark 8,


fm fm mm mf mf mm mf  Jacob Nilsson (ca.1550 - ev1613 )född på Kusmark 1 levde och dog på Kusmark 20, Skellefteå,

      far: fm fm mm mf mf mm mf f  Nils Persson Skräddare (ca 1520- 1590)

     mor: fm fm mm mf mf mm mf m  Kålug Carlsdotter Bure (ca 1520-)

fm fm mm mf mf mm mm Sigrid (ca.1550- )

deras barn:

fm fm mm mf mf mm m  Kerstin Jakobsdotter (ca. 1580 - )  Kusmark 20


fm fm mm mf mm ff ff ff  Lasse Persson Skräddare Drengsmark 11, Skellefteå (AC)

     far: fm fm mm mf mm ff ff ff f   Per Jakobsson

fm fm mm mf mm ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm mm mm ff ff f  Jakob Larsson Drengsmark 11,

                                    Jöns Larsson gm  Marit levde på Drengsmark 16, Skellefteå


fm fm mm mm fm ff ff   Lasse Ersson född på Fällforsen 2, död på Fällforsen 3, Skellefteå År 1565 På vintertinget fick Lasse Ersson böta 3 mark för lönskaläge. Han gav 2 mark.År 1599 I hjälpskattelängden har Lasse Ersson 4 tunnors utsäde, 12 kor, 1 kviga, 1 ung tjur, 6 får, 6 getter samt 1 häst.                      far: fm fm mm mm fm ff ff f Erik Pehrsson (- ca 1562) Fällforsen 2,

fm fm mm mm fm ff fm    xx

deras barn:

                                      Johan Larsson (före 1577-1655)

fm fm mm mm fm ff f  Pehr Larsson Fällforsen 4,

                                     Sara Larsdotter (-ca 1605)År 1604 döms Sara Larsdotter till döden för lägersmål med Hans och Jakob Olsson i Tåme. Hennes och Jakob Olssons straff skickades till högre instans för bedömande. Jakob hade legat med henne efter att Hans Olsson hade legat med henne. Brödernas far Olof Andersson var också misstänkt men friades av Sara Larsdotter.
År 1605 På vintertinget kom målet upp igen och det framkom att Sara inte varnar Jakob Olsson att hans bror hade legat med henne tidigare. Därför blev Sara Larsdotter dömd till bålet. Hans Olsson skulle böta 40 mark och Jakob Olsson fick böta 100 daler. Domen mot Jakob Olsson hade meddelats av kammarrådet Nils Andersson och ansågs som mild. Olof Andersson betalade böterna med en skuta . Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 text s. 46


fm fm mm mm fm fm ff  Lasse Ersson Fällforsen 2, Skellefteå (AC)Lasse Ersson född på Fällforsen 2, död på Fällforsen 3, Skellefteå År 1565 På vintertinget fick Lasse Ersson böta 3 mark för lönskaläge. Han gav 2 mark.År 1599 I hjälpskattelängden har Lasse Ersson 4 tunnors utsäde, 12 kor, 1 kviga, 1 ung tjur, 6 får, 6 getter samt 1 häst.    

     far: fm fm mm mm fm fm ff f  Erik Pehrsson (- ca 1562) Fällforsen 2,

fm fm mm mm fm fm fm    xx

deras barn:


fm fm mm mm fm fm f  Johan Larsson (före 1577-1655)

                                         Pehr Larsson Fällforsen 4,

                                          Sara Larsdotter (-ca 1605) blev Sara Larsdotter dömd till bålet. Hans Olsson skulle böta 40 mark och Jakob Olsson fick böta 100 daler. Domen mot Jakob Olsson hade meddelats av kammarrådet Nils Andersson och ansågs som mild. Olof Andersson betalade böterna med en skuta . Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 text s. 46

fm fm mm mm mm mf ff  Erik Hermansson Bonde på Storkågeträsk 3, Skellefteå sn 1599, 1601-1623.1599 har gården 5 tunnors utsäde, 10 kor, 1 kviga, 1 ungtjur, 7 får, 2 risbitar, 6 getter, 1 häst, 1 sto samt 5 lod silver. Gården är 1609 på 7 spannland och 1 skälsland (1,1 hektar). Samma år har även sonen Jakob ett hushåll på gården. Erik Hermansson fiskar 1610 i Burträsket, Kusträsket samt i Långnästräsket. Han skattade för 6 mark gädda och 8 mark aborre. År 1613 brukades endast Burträsket men någon brukare finns inte angiven. Erik Hermansson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1631 samt 1636. År 1620 sägs att Erik Hermansson varit död sedan länge. Sonen Jakob brukar hemmanet.  Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.294

           far: fm fm mm mm mm mf ff f  Herman Jakobsson Storkågeträsk 3,

fm fm mm mm mm mf fm    xx

deras barn:

fm fm mm mm mm mf f Jakob Eriksson Storkågeträsk 3

                                   Jöns Eriksson

  
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se